Technologie

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS slouží k okamžité signalizaci neoprávněného vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru. Systém se skládá z jednotlivých komponentů, jejímž centrem je zabezpečovací ústředna. Na ni se drátově nebo bezdrátově připojují detekční prvky, jak jsou pohybové detektory, tříštiče skla, magnetické kontakty a případně taky doplňkové detektory kouře a plynu. Při aktivaci jakéhokoliv detektoru v systému ústředna situaci vyhodnotí, aktivuje sirény a zajistí přenos poplachu na Váš mobilní telefon nebo na pult centrální ochrany (PCO). Přenos poplachu a popř. jiných informací lze realizovat prostřednictvím pevné telefonní linky, sítí GSM nebo rádiově. Při vyhlášení poplachu může ústředna aktivovat také další zařízení jako např. osvětlení nebo bezpečnostní mříže.

Před samotnou instalací zařízení je nutné bezpečnostní posouzení objektu a vypracování návrhu zabezpečení. Následuje instalace zařízení, jejíž součástí je také seznámení s obsluhou daného systému. Pro bezproblémový chod zařízení doporučujeme provádět pravidelné kontroly a revize.

Kamerové systémy (CCTV)

CCTV (Closed Circuit TeleVision) je systém, který umožňuje sledování střeženého prostoru z dohledového pracoviště. Využití CCTV systému je široké a nemusí být pouze pro bezpečnostní účely, ale také pro sledování dopravy, výrobních procesů, zjištění různých stavů  nebo také jako významný preventivní prostředek.

Základním předpokladem při návrhu systému je vhodný výběr kamery a objektivu v závislosti na prostředí a světelných podmínkách, které v místě instalace panují. Nezbytným příslušenstvím kamer jsou povětrnostní vyhřívané kryty, držáky, infračervené nebo halogenové reflektory aj. Pro archivaci záznamů se používají digitální rekordéry (DVR), které ukládají data na pevný disk (HDD). DVR jsou běžné vybaveny videoserverem, který umožňuje uživateli vzdálený přístup k rekordéru přes LAN nebo Internet.

Kamerové systémy (IP)

IP kamera je vlastně kamera a počítač v jednom. K počítačové síti se připojuje jako kterékoli jiné síťové zařízení prostřednictvím datového kabelu nebo bezdrátové sítě WIFI. Síťová kamera má svou vlastní IP adresu a vestavěné funkce, které zprostředkují síťovou komunikaci. Zabudovaný webserver nabízí uživateli přehledné a jednoduché rozhraní pro ovládání kamery a umožňuje vzdálený přístup po internetu. IP kamery je možné sledovat a konfigurovat odkudkoliv na světě pomocí internetového prohlížeče.

Naprostou předností megapixelových IP kamer je vyšší rozlišení, kde jednou IP kamerou lze nahradit i více kamer analogových. Navíc pořízené digitální záběry neztrácejí kvalitu ani při přenosu, ani při ukládání dat na záznamová zařízení NVR.

Díky svým možnostem a širokému využití si IP kamery v průběhu posledních let našly přední místo v bezpečnostních aplikacích a postupně nahrazují analogové kamerové systémy.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Systém elektrické požární signalizace EPS je zařízení, které zajišťuje rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Systém se skládá z různých typů hlásičů a vyhodnocovací ústředny, která může prostřednictvím programovatelných výstupů ovládat i další zařízení související s protipožární ochranou (hasící zařízení, požární dveře, vzduchotechnika, klíčové trezory aj.) Systém EPS upozorní přítomné osoby na vznik požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu, nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na pult centrální ochrany. Elektrická požární signalizace nám pomáhá zabránit vzniku velkých materiálních ztrát, ekologických škod a v horším případě i ztrátě lidských životů.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je jednotný kabelážní systém společný jak pro datové, tak i pro hlasové služby. V poslední době je také často využívána pro integraci IP kamerových systémů. Důležitým prvkem strukturované kabeláže je datová skříň (RACK), kde mohou být umístěny aktivní prvky PC sítě, telefonní ústředna, kamerové záznamové zařízení apod. Z datové skříně jsou metalickými kabely (Cat.5, Cat.6, Cat.7) hvězdicově propojeny účastnické zásuvky, kde maximální vzdálenost nesmí přesáhnout 100m. U rozsáhlejších systémů jsou podle potřeby instalovány další datové skříně, které jsou vzájemně propojeny optickými kabely. Samozřejmostí každé realizované instalace je použití značkových komponentů a následné vyhotovení měřících protokolů, což je zárukou funkčnosti a stability po dlouhá léta užívání.

Přístupové systémy (ACS)

Přístupové systémy nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutno regulovat a kontrolovat přístup osob, respektive vozidel, do chráněných prostorů na základě přidělených práv. Nejběžnějším prostředkem pro identifikaci osob jsou kontaktní nebo bezkontaktní čipvé karty a klíčenky. V systémech, u kterých je požadován vyšší stupeň bezpečnosti se uplatňují biometrické čtečky, které identifikují osoby na základě otisku prstů nebo očního pozadí. Možnosti pro využití přístupových systémů jsou na parkovištích, hotelích, nemocnicích, administrativních budovách apod.

Docházkové systémy

Docházkové systémy slouží k elektronické evidenci příchodů, odchodů a přerušení pracovní doby zaměstnanců. K identifikaci osob se používají stejná média jako u přístupových systémů. Docházkový systém může být také doplněn nádstavbou pro objednávání a výdej stravy.

Systém jednotného času (JČ)

Systém jednotného času se skládá z centrální řídící jednotky a podružných analogových nebo digitálních hodin rozmístěných v areálu. Řídící jednotka má programovatelný výstup, na který je možné napojit akustický zvonek. Ten signalizuje začátek a konec směny popřípadě přestávky.